ul. Poczty Gdańskiej 3, Gdańsk-Oliwa

      Otwarte 7 dni w tygodniu

 

                                                      Poniedziałek - Sobota                                      Niedziela

                                                           Od 16.00 do 24.00                                  Od 12.00 do 20.00

Rezerwacje

698-124-175

(w godzinach otwarcia lokalu)

lub

e-mail: sklep@krolm.pl

W celu korzystania z usług świadczonych przez firmę Gry Planszowe KROLM, niezbędna jest akceptacja poniższego Regulaminu w całości. Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim i z regulaminem firmy.

 

§ 1. Regulamin ustala zasady korzystania z lokalu prowadzonego przez firmę: Gry Planszowe KROLM Adam Świsłowski, pod adresem: Poczty Gdańskiej 3, 80-321 Gdańsk, zwaną dalej Wypożyczalnią, przez osoby korzystające z Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z Wypożyczalni gier planszowych KROLM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

 

§ 2. Z Wypożyczalni może korzystać osoba pełnoletnia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszportu, dowodu osobistego). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego albo jego obecność w tym samym czasie na terenie wypożyczalni. Wypożyczający po zakupie biletu wstępu, ma możliwość korzystania z gier na terenie wypożyczalni, lecz nie może wypożyczyć więcej niż jednej gry w tym samym czasie. W razie wypożyczenia gier poza teren wypożyczalni, limit wzrasta do 3 sztuk gier. Przedstawione przez Klienta dokumenty są spisywane, a dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością wypożyczalni

 

§ 3. Wypożyczający może grać we własne gry, które przyniósł, lecz Wypożyczalnia nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

§ 4. Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego używania. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Wypożyczalni nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem. Za odpowiedzialność materialną rozumie się zwrot pieniężny w wysokości nowej gry.

 

§ 5. Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni może wydać potwierdzenie przyjęcia zwrotu z podaniem jego daty.

 

§ 6. Okres wypożyczenia gier na terenie wypożyczalni trwa do czasu jej zamknięcia. W przypadku wypożyczenia gier poza teren wypożyczalni, okres wypożyczenia wynosi 3 dni (72 godziny), od momentu wypożyczenia.

 

§ 7. Wypożyczający chcący przedłużyć okres wypożyczenia, musi powiadomić telefonicznie o tym fakcie Wypożyczalnię.

 

§ 8. Opłata za wypożyczenie gry poza teren wypożyczalni uzależniona jest od wartości nowej gry. Ceny dostępne są na stronie internetowej Wypożyczalni, oraz na miejscu w lokalu.

 

§ 9. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wydania jej przez pracownika Wypożyczalni.

 

 

 

 

Strona 1 2

 

 

 

Zgoda dla niepełnoletnich