REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI "MIESZKI ZŁOTA"

 

W celu korzystania z usług "Mieszki Złota", zwanych dalej MZ,  świadczonych przez firmę Gry Planszowe KROLM, niezbędna jest akceptacja poniższego Regulaminu w całości. Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim i z regulaminem firmy.

 

§ 1. Regulamin ustala zasady korzystania z usługi MZ przez firmę: Gry Planszowe KROLM Adam Świsłowski, pod adresem: Poczty Gdańskiej 3, 80-321 Gdańsk, zwaną dalej Wypożyczalnią, przez osoby korzystające z Wypożyczalni, zwane dalej Klientami, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z usługi MZ , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

 

§ 2. MZ stanowią wirtualną walutę, która może być wykorzystywana tylko i wyłącznie w Wypożyczalni przez jej Klientów

 

§ 3. Wypożyczalnia odejmuje w momencie zakupu, uzbieraną liczbę MZ z konta Klienta i przelicza je na polskie złote w stosunku 1MZ = 0,3 zł. Sprzedaż następuje na podstawie paragonu, lub faktury, z której Wypożyczalnia rozlicza się na normalnych warunkach w świetle prawa polskiego.

 

§ 4. O ilości przyznanych MZ, decyduje właściciel Wypożyczalni

 

§ 5. MZ nie można zamienić na gotówkę. Stanowią one jedynie wirtualną walutę, którą można płacić w Wypożyczalni

 

§ 6..MZ nie ulegają przedawnieniu

 

§ 7. W każdym momencie trwania usługi MZ, właściciel wypożyczalni może zadecydować o zakończeniu jej. Wówczas wszystkie zgromadzone MZ na kontach klientów zostają trwale usunięte.

 

§ 8. Zasady zdobywania MZ przez klientów w czasie przebywania w Wypożyczalni:

 

a) Przy grze o MZ każdy uczestnik musi wyrazić na to zgodę przed rozpoczęciem rozgrywki, inaczej wyniki nie będą uwzględnione

b) Należy zgłosić ten fakt obsłudze, która zatwierdza rozgrywkę

c) Grać o MZ można tylko raz dziennie

d) Uczestnikom będą mogły być robione zdjęcia z przebiegu gry, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby Wypożyczalni

e) Nie można grać w więcej niż siedem osób

f) Gra musi mieć jasno określone zasady wyłaniania zajętych miejsc

g) Nie można grać o MZ w turniejach, oraz ligach

h) Zdobyte mieszki złota są zapisywane przez obsługę w Krolmie.

i) MZ nie tracą ważności, oraz można je wydać w każdej chwili na wszystko, co znajduje się w ofercie lokalu.

j) Nie można mieć mniej niż 0 MZ

k) Można dopłacać MZ brakującą kwotę przy zakupach

l) MZ podlegają mnożnikowi: xMZ * 0,3 (x to aktualna ilość MZ na naszym koncie), np: 10mz = 3zł

 

§ 9. Zasady zdobywania MZ w turniejach i wydarzeniach organizowanych przez Wypożyczalnię, będą ustalane indywidualnie podczas danego turnieju, oraz wydarzenia

 

 

System przyznawania MZ dla klientów, w czasie przebywania w Wypożyczalni:

 

Gramy w:

a) Dwie osoby / 1miejsce = 3mz / 2 miejsce = -1mz

b) Trzy osoby / 1= 3mz / 2= 1mz / 3= -1mz

c) Cztery osoby / 1= 5mz / 2= 3mz / 3= 1mz / 4= -1mz

d) Pięć osób / 1= 5mz / 2= 3mz / 3= 1mz / 4= 0mz / 5= -1mz

e) Sześć osób / 1= 7mz / 2= 5mz/ 3= 3mz/ 4= 1mz/ 5= 0mz/ 6= -1zm

f) Siedem osób / 1= 7mz / 2= 5mz/ 3= 3mz/ 4= 1mz/ 5= 1mz/ 6= 0mz / 7= -1mz